Skip to content

Autor: Kamil Bąbel

Człowiek, który potrafi dostrzegać i wykorzystywać nadarzające się okazje. Podejmuje przeróżne wyzwania, rozwija ciekawe pasje i poszerza wiedzę z wielu dziedzin. Poza tym, bloguje, biega maratony, występuje publicznie i jest autorem książki "Porzuć wygody, zacznij przygody".